Andreas Alariesto syntyi 11.12 1900 Sodankylän Rieston kylässä. Hän kuoli 29.11.1989 Sodankylässä.

Andreas Alarieston kotiseudut sompion ja Lokan kylät ympäristöineen ovat suurimmaksi osaksi jääneet nykyisen Lokan tekoaltaan alle.

JOKAISEEN ALARIESTON TAULUUN LIITTYY TARINA

 Andresas Alariesto on tehnyt lähes jokaiseen tauluun tarinan joka kertoo mitä taulussa tapahtuu. Tarinat on Andreaksen itsensä kertomia ja ne ovat vanhaa Sompion murretta joka on jo lähes tulkoon kadonnut.

Andreas Alariesto harjoitti elämänsä aikana varsin monenlaisia ammatteja ja kierteli laajalti pohjoisilla alueilla Petsamoa ja Norjaa myöten. Hänen elämänkokemuksensa ja pohjoisen tuntemuksensa oli suuri. Taiteilija hän oli jo lapsesta lähtien. Maalauksen ja piirtämisen ohella hänen harrastuksiinsa kuului valokuvaus ja luonnonhistoriallisten preparaattien kerääminen. Andreas Alarieston nuoruuden aikaiset kokoelmat ovat tavalla tai toisella hävinneet, mikä on – hänen tasonsa tuntien – sangen valitettavaa. Alariesto on vuosikymmenien kokemuksen perusteella ehdoton Lapin kylien ja ihmisten elämän tuntija. Mitään muuta koulutusta hänellä ei ole. Kaikki oli oman luovan kyvyn ja muistiin taltioidun perinnetiedon varassa. Hänen taulunsa ovat taidetta ja kansantiedettä. Tämä oli riittävä. Tuloksena on mahtava taiteellis-kansallinen tuotanto, jolle on vaikea löytää vertailukohteita, esikuvista puhumattakaan.

Scroll to Top